Hoe werk ik met Ouriginal? | Ouriginal

Ouriginal is een tool die docenten kunnen gebruiken om ingeleverde opdrachten te scannen op plagiaat. Een opdracht lever je in door de volgende handleiding te volgen: Hoe lever ik een Assignment (opdracht) in?

Ouriginal

Je kunt het plagiaatrapport in Ouriginal alleen bekijken als de docent daar toestemming voor heeft gegeven.

 1. Klik op Activities.
 2. Klik vervolgens op Ouriginal.

Bij de eerste keer dat je Ouriginal gebruikt, krijg je een melding vanuit Brightspace. 

 • Klik op Do not ask me again for this application en vervolgens op Continue.

Je krijgt nu een scherm te zien van alle opdrachten die je in deze cursus hebt ingeleverd waar Ouriginal aan staat.

 • Klik op Show Details.
 1. Je krijgt alle bestanden te zien die je bij een opdracht hebt ingeleverd. In dit voorbeeld zie je dat de status van het ingeleverde document Analyzed is, wat betekent dat het geanalyseerd is door Ouriginal.
 2. Ook zie je dat de plagiaatscore 0% is.
 3. Klik op het ingeleverde document.
 • Klik op View Report.

Je komt nu op de website van Ouriginal terecht.

Op de website van Ouriginal  kun je het plagiaatrapport van het ingeleverde document bekijken.

Feedback bekijken

 • Navigeer zoals hierboven uitgelegd naar de Ouriginal pagina via Activities, Ouriginal, Show Details en het ingeleverde document aan te klikken.
 • Klik op Submission Feedback.

Er opent nu een nieuw tabblad waarin je feedback van de docent kunt bekijken als deze is toegevoegd.

Welke bestandstypen worden ondersteund door Ouriginal?

De bestandstypen die ondersteund worden door Ouriginal zijn: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .pdf 2.0, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .odp, .ods, .tif, .tiff, .ps, .hwp, .pages (4), en .zip (zip-files worden alleen ondersteund als ze zijn verstuurd via email en dus niet via Assignments in Brightspace).

Wat is de zichtbaarheid van mijn gegevens voor anderen die Ouriginal gebruiken?

De instellingen op de pagina van Ouriginal waarin de Opt out optie omgeschreven wordt komen niet overeen met de instellingen van de Radboud Universiteit.

Alle documenten die worden ingeleverd in een assignment dat is gekoppeld aan Ouriginal worden opgeslagen in de Ouriginal database. Al deze documenten zijn beschikbaar als bron om gebruikt te worden voor toekomstige plagiaatchecks.
De bestandsinhoud of de metadata van het bestand worden standaard niet getoond aan personeel van andere instellingen. Zij kunnen alleen zien dat er plagiaat geconsteerd is vanuit een anonieme bron. Mocht je wel willen toestaan dat de inhoud van jouw document wordt getoond als je document als bron bij plagiaatdetectie wordt weergegeven, kan je dat doen via de 'Opt out' optie. Hier kan je de exemptionstatus van je document aanpassen.
Docenten van de RU kunnen altijd de content en metadata van bij de RU ingeleverde documenten zien.

Hoe verwijder ik mijn ingeleverde document uit de database van Ouriginal?

Als je wilt dat je ingeleverde document wordt verwijderd uit de database van Ouriginal, kun je een verzoek hiervoor sturen naar icto@ru.nl. Geef het documentnummer door van het document dat verwijderd moet worden. Dit nummer vind je via:

Mooren, E.J.I. (Esmée) - Outlook Web App - Google Chrome
 • De bevestigingsmail die je hebt gekregen. Het nummer staat dan bij Submission ID.
 • In het plagiaatrapport van Ouriginal bij de indieningsdetails.
 • De docent die jouw cursus begeleidt vragen om het documentnummer te vinden via Activities, Ouriginal. Voor studenten is het documentnummer namelijk niet zichtbaar.

Hoe voorkom ik zelf-plagiaat?

Om zelf-plagiaat te voorkomen kun je het beste altijd verschillende versies van één document inleveren op Brightspace. Ouriginal vergelijkt namelijk de verschillende versies van één document niet met elkaar zolang ze dezelfde afzender hebben en op dezelfde plaats in dezelfde assignment worden ingeleverd.