Student

Wat kan ik onder Content?

Updated on

Onder Content vind je alle informatie die de docent in de cursus heeft geplaatst.

  • Klik op Content in de navbar van je cursus.

Via het menu aan de linkerkant van het scherm navigeer je naar:

  • Overview (welkomstpagina): je landt op deze pagina wanneer je de contentpagina van een cursus voor het eerst opent. Op deze pagina plaatsen docenten bijvoorbeeld een persoonlijk bericht, een toelichting op de verschillende modules of algemene informatie zoals contactgegevens.
  • Bookmarks (bladwijzers): in het bladwijzeroverzicht vind je alle topics die je zelf een bookmark hebt gegeven.
  • Course Schedule (cursusplanning): op deze pagina zie je alle onderdelen uit de kalender, zoals opdrachten en quizzes die op de planning staan.
  • Table of Contents (cursusstructuur): onder Table of Contents vind je de cursusinhoud, onderverdeeld in Modules. Docenten kunnen de cursus onder Table of Contents structureren op de manier die zij willen, bijvoorbeeld een indeling per week of een indeling per soort cursusonderdeel.
  • Achter Course Schedule en achter de modules onder Table of Contents kunnen kaders met een nummer staan. Dit nummer staat voor de onderdelen binnen die module die je nog moet/kunt voltooien. Als je alle onderdelen hebt voltooid, verschijnt er een vinkje.
  • De docent kan ervoor kiezen bovenin de Table of Contents een blauwe balk te plaatsen die je totale voortgang weergeeft.
  • Als je navigeert naar Content, dan land je op de pagina waar je het laatst gebleven was. 
Previous Article Hoe gebruik ik bookmarks?
Next Article Wat vind ik onder Overview? Content | Overview