Student

Hoe bekijk ik mijn cijfers in Brightspace (Grades)?

Updated on

Grades homepage
Class Average en Grade Distribution

Docenten hebben de mogelijkheid om een beoordeling toe te kennen aan quizzes, assignments en discussions in Brightspace. Daarnaast kunnen ze in Brightspace beoordelingen toekennen aan offline werk, zoals een presentatie. Cijfers vind je altijd in OSIRIS, maar sommige docenten zullen de cijfers ook in Brightspace publiceren.

OSIRIS is leidend wat betreft cijfers. Als er een discrepantie is tussen je cijfer in Brightspace en je cijfer in OSIRIS, dan wordt het cijfer in OSIRIS aangehouden. Als je denkt dat een cijfer in OSIRIS niet klopt, neem dan contact op met je docent.

Grades homepage

1. Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
2. Klik op Grades. Je landt op de Grades homepage.

In Grades vindt je alle beoordelingen die je docent heeft toegevoegd/kan toevoegen in Brightspace bij elkaar. Docenten kiezen zelf welke opdrachten ze in Brightspace beoordelen, welke ze buiten Brightspace beoordelen en of ze de cijfers alleen invoeren in OSIRIS. Bovendien kunnen docenten zelf kiezen welke informatie er getoond wordt per opdracht. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Onder Grade Item vind je de onderdelen (assignments, quizzes, discussions) waarvoor de docent een cijfer kan invoeren in Brightspace.
 • Onder Points zie je hoeveel punten je hebt behaald uit het maximaal aantal te behalen punten.
 • Onder Weight Achieved zie je het gewicht van het onderdeel waarmee dat onderdeel bijdraagt aan de eindbeoordeling of aan de categorie. Dit zie je alleen als de docent heeft aangevinkt dat je dit kan zien.
 • Onder Grade staat het symbool dat hoort bij de door jou behaalde score. Dit kan bijvoorbeeld een letter zijn (A+, A, B, C, D, F), een cijfer (1 t/m 10) of een tekstuele beoordeling (onvoldoende, voldoende, goed). 
 • Onder Comments and Assessments zie je eventuele opmerkingen die de docent bij je opdracht heeft geplaatst. Het kan gaan om feedback op de opdracht, maar ook een algemeen bericht (bijvoorbeeld een bedankbericht voor je deelname).
 • Achter het cijfer kan een grafiekicoon staan. Klik op het grafiekicoon om het Class Average en/of de Grade Distribution te zien. NB: de docent kan voor elk grade item of elke grade category apart instellen of je deze statistieken kunt zien. Als je het grafiekicoon niet ziet, betekent dit dat de docent deze functie niet heeft ingeschakeld voor dat grade item.

De score voor een specifiek onderdeel kun je vaak ook zien in de Activity zelf.  

 • Navigeer via Activities naar Assignments, Quizzes of Discussions.
 • Selecteer de gewenste beoordeelde opdracht, quiz of discussie.
 • Je ziet de score en/of feedback die de docent heeft gegeven.

Class Average en Grade Distribution

Als je het grafiekicoon achter een grade item ziet staan, betekent dit dat je het Class Average en/of de Grade Distribution kunt zien.

 • Klik op het grafiekicoon. Er opent een nieuw venster.
 • Het Class Average laat de gemiddelde score zien die is behaald op een opdracht of op alle ingeleverde opdrachten (als je de grafieken kunt zien voor de gehele category).
 • De Grade Distribution laat zien hoe de scores verdeeld zijn onder de studenten die de opdracht hebben ingeleverd. Op de verticale as zie je het aantal studenten dat een bepaalde score heeft behaald. Op de horizontale as zie je de behaalde scores.
Previous Article Wat moet ik doen als ik een weblecture link in Brightspace niet kan bekijken?
Next Article Hoe werkt Awards en hoe zie ik welke awards ik heb behaald?