Student

Hoe maak ik een quiz?

Updated on

Quizzes homepage

Docenten kunnen een Quiz aanmaken voor een cursus. Een quiz is een toets die je in Brightspace maakt en waar de docent feedback op kan leveren.

 1. Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 2. Klik op Quizzes. Je landt op de Quizzes homepage.
 • Onder Current Quizzes zie je de verschillende quizzes die een docent voor een cursus heeft aangemaakt. Onder de titel van de quiz staan ook de deadline en de beschikbaarheid.
 • Onder Evaluation Status is te zien of een docent wel of niet commentaar heeft geleverd op jouw antwoorden.
 • Onder Attempts staat het aantal pogingen die je hebt om de quiz in te vullen en hoeveel van die pogingen je al benut hebt.
 1. Klik op de naam van een quiz om deze te openen. Je landt op de Summary pagina.
 2. Klik op het pijltje acher een quiz om het snelmenu te openen. Vanuit hier navigeer je naar Submissions en Reports.

Summary

Op de Summary pagina vind je informatie over de quiz. Als je nog quizpoging over hebt, kun je hier ook een quiz starten.

 • Onder Quiz Details staan de tijd, de gebruiker, de deadline en of de quiz nog beschikbaar is, hoeveel tijd je hebt om de quiz in te vullen en hoeveel pogingen je hebt en hebt gebruikt.
 • Onder Instructions zie je aanwijzingen voor het invullen van de quiz.
 • Klik op Start Quiz! om te beginnen met de quiz.

Quiz invullen

Wanneer je op Start Quiz! hebt geklikt, kom je op de pagina met vragen terecht. Als je een vraag invult, wordt het antwoord direct opgeslagen. Je kan deze wel nog aanpassen voordat je de quiz inlevert.

Je kunt de quiz tussendoor afsluiten door op het kruisje aan de rechterkant boven de vragen te klikken. Je kunt dan op een later moment weer verdergaan door de quiz op te zoeken en te klikken op Continue Quiz. Let op: Als er een timer is ingesteld, loopt deze door terwijl je de quiz hebt afgesloten. Je krijgt hierover een waarschuwingsmelding  als je de quiz tussentijds afsluit.

Wanneer je alle vragen hebt ingevuld, klik je op Submit Quiz.

Er verschijnt dan nog een laatste venster. Mocht je nog iets willen aanpassen, kan dat door op Back to Questions te klikken. Ben je tevreden met je antwoorden, klik dan op Submit Quiz.

Als je een quiz al hebt gemaakt en je geen pogingen meer overhebt, dan verschijnt een Summary waarin je enkel nog de details ziet. Boven de Quiz Details zie je Attempts Completed staan. Je hebt geen mogelijkheid om de quiz nogmaals in te vullen.

Submissions

 • Klik in het snelmenu van een quiz op Submissions om je ingeleverde quizpogingen te bekijken.

Als je niet aan de quiz hebt deelgenomen, zie je You have not attempted this quiz.

Als je wel aan de quiz hebt deelgenomen, verschijnt er een overzicht met de pogingen. Welke informatie je hier te zien krijgt is afhankelijk van de instellingen van de docent. De standaard is dat je als student slechts je score ziet (Individual Attempts en Score), maar het is ook mogelijk dat je de statistieken van alle deelnemers te zien krijgt.

 • Onder Individual Attempts vind je de verschillende pogingen die je hebt ingeleverd. Als er een tekstwolkje achter een poging staat, betekent dit dat de docent feedback heeft gegeven.  
  • Klik op een poging om te lezen op welke datum en tijd je de quiz hebt gemaakt, de eventuele feedback en welke score je hebt gehaald. NB: de docent kan ook instellen dat je de vragen met jouw antwoorden en/of de juiste antwoorden kunt zien.
 • Onder Score staan de scores die je voor de verschillende pogingen hebt behaald. De score bestaat uit het aantal behaalde punten uit het totaal aantal te behalen punten. NB: de manier waarop je de score ziet, hangt af van de instellingen die de docent voor deze quiz heeft gemaakt.
 • Achter Overall Grade (...) staat de eindscore. Bij meerdere pogingen ligt het aan de instellingen die de docent heeft gemaakt welke score je hier ziet. Tussen haakjes staat hoe Brightspace de eindscore berekent:
  • Highest Attempt: alleen de poging met de hoogste score telt mee.
  • Lowest Attempt: alleen de poging met de laagste score telt mee.
  • Average of all Attempts: de eindscore is het gemiddelde van de scores van alle pogingen.
  • First Attempt: alleen de eerste poging telt mee.
  • Last Attempt: alleen de laatste poging telt mee.
 • Eventueel zie je de statistieken van de rest van de groep in vergelijking met jouw resultaten. Of je deze kunt zien, ligt eraan of de docent dit heeft ingesteld.

Reports

Docenten kunnen een (statistieken)rapport maken van een quiz. De resultaten van alle deelnemers worden hierin gebundeld in een aantal grafieken. Zo kun je zien welke scores medestudenten hebben gehaald en wat het gemiddelde van de groep is.

 • Klik in het snelmenu van een quiz op Reports om een statistiekenrapport te bekijken.

Als de docent een rapport heeft gegenereerd, zie je deze in de Report List. Klik op de titel van het rapport dat je wilt zien.

 • Vul eventueel in over welk datumbereik je de resultaten van de quiz wilt zien.
 • Klik op Generate HTML om het rapport te openen in je browser.
 • Je ziet de statistieken die de docent heeft ingesteld. Dit zijn bijvoorbeeld het gemiddelde van alle deelnemers en/of de scores per student.
 • Klik op Print Report om de statistieken te printen.
Previous Article Hoe stel ik notificaties in voor Discussion updates?
Next Article Hoe maak ik een Self Assessment?