Student

Hoe doe ik een voorinschrijving met voorkeuren voor keuzeonderwijs (MED)?

Updated on

Deze instructie heeft betrekking op de volgende soorten onderwijs binnen de bacheloropleidingen Geneeskunde, Biomedische wetenschappen en Tandheelkunde:

  • Vrij keuzeonderwijs
  • Research minoren
  • Klinische minoren
  • Keuzecursussen Biomedische wetenschappen

Je doet een voorinschrijving waarin je een aantal voorkeuren voor cursussen aangeeft. Na de voorinschrijvingsperiode wordt er geloot voor welke cursus je wordt ingeschreven, zoveel mogelijk rekening houdend met jouw hoogste voorkeur.

Kies in Osiris Student voor Inschrijven en vervolgens voor Voorinschrijven keuzeonderwijs:

Klik het blok aan waarvoor je je voorkeuren wilt aangeven. Alleen de blokken die open staan voor voorinschrijving zijn zichtbaar:

Kruis het voorgeschreven aantal voorkeuren aan. Je kunt later de volgorde van voorkeuren aanpassen.

Je kunt de volgorde van voorkeur aanpassen door op de lijntjes rechts te klikken en de cursus hoger of lager te verslepen:

Nadat je op 'bevestigen voorinschrijving' hebt geklikt, vind je in je inbox nog een bevestiging van voorinschrijving.

Je kunt je voorinschrijvingen altijd raadplegen en wijzigen via 'toon mijn inschrijvingen'. Klik het blok aan waarvoor je de voorinschrijvingen wilt raadplegen. Je kunt tot de laatste dag van voorinschrijving jouw voorkeuren nog wijzigen.

Let op: nadat de loting heeft plaatsgevonden wordt jouw voorinschrijving omgezet in een inschrijving. Je krijgt een melding zodra dit is gebeurd. Jouw eerdere voorinschrijvingen zijn dan niet meer zichtbaar.

Previous Article Hoe kan ik me voor een specialisatie aanmelden?
Next Article Hoe doe ik een voorinschrijving met voorkeuren voor keuzeonderwijs?