Student

Waar kan ik de resultaten van mijn toetsen vinden?

Updated on

Alle toetsresultaten die meetellen voor je studievoortgang worden geregistreerd in OSIRIS. Je kunt ze eenvoudig vinden.

Klik op de knop Resultaten

Je komt nu in het menu waar al je resultaten staan, in volgorde van collegejaar.

Selecteer een resultaat om de tetails te bekijken.

Je hebt nu de beschikking over drie tabbladen:

  1. Details.
  2. Eindresultaat
  3. Ranglijst

Met de < en > knop kun je door de lijst van alle resultaten bladeren.

Details

Je ziet hier het resultaat van de toets, welke toets het betreft (in dit geval 'Assagnments') met eventueel een beschrijving van het onderwerp (in dit geval FDXTYNS'). Ook de toetsdatum wordt getoond, evenals de datum waarop dit voor het laatst werd gewijzigd.

Eindresultaat

Op dit tabblad staat het eindresultaat van de cursus waar het toetsresultaat deel van uitmaakt.

Ranglijst

Op dit tabblad zie je hoe je hebt gescoord t.o.v. de overige studenten die ook op dezelfde datum aan dezelfde toets meededen.

Previous Article Waar kan ik mijn roostergroepnummer per cursus opzoeken?
Next Article Hoe zie ik de berekening van mijn deelresultaten in een eindresultaat?