Student

Waar kan ik zien op welke voorzieningen voor toetsen ik recht heb?

Updated on

Studenten met een functiebeperking kunnen aanspraak maken op extra  voorzieningen die hen helpen bij het maken van tentamens. Voorbeelden van voorzieningen zijn bijvoorbeeld extra tijd, of het gebruik van een laptop. Om in aanmerking te komen voor voorziningen, moeten deze worden toegekend door de examencommssie. Hoe dit in zijn werk gaat lees je hier.  Zodra de voorzieningen zijn toegekend worden ze geregistreerd in OSIRIS. In deze insttructie zie je hoe je kunt zien welke voorzieningen aan jou zijn toegekend.

Ga naar: > Mijn gegevens > Voorzieningen

Selecteer de menuknop in de linker bovenhoek van het startscherm, en kies voor "Mijn gegevens". Kies daarna voor "Voorzieningen"

Je ziet nu welke voorzieningen aan jou zijn toegewezen. Bij elke voorziening kan nog een aparte verklarende tekst staan. Verder kunnen voorzieningen beperkt geldig zijn. Is het recht op een voorziening verlopen dan kun je daarvan geen gebruik meer maken bij een toets. Tot slot wordt per  voorziening aangegeven of deze standaard is toegekend. Dit betekent dat bij het aanmelden voor een toets deze voorziening automatisch aangevinkt is. Je kunt tijdens het aanmlden voor de toets altijd nog beslissen om een voorzeining die standaard aan staat, weer uit te zetten en omgekeerd.

Previous Article Wie zijn mijn studieadviseurs?
Next Article Hoe kan ik voorzieningen voor toetsen aanvragen?