Student

Hoe kan ik mijn studievoortgang zien?

Updated on

Op het studievoortgangsoverzicht kun je zien hoe ver je bent met je opleiding. Per opleiding en per minor, heb je een apart studievoortgangsoverzicht. Het studievoortgangsoverzicht is zowel op het scherm beschikbaar als in een .PDF die je vanuit OSIRIS Student kunt opvragen.  De PDF bevat nog meer detail-informatie dan de versie op het scherm.

Klik op de sneltoets 'Voortgang'

Selecteer de opleiding

Over het scherm.

  1. Indien je voor meerdere opleidingen staat ingeschreven kun je die vinden in de tabbladen bovenin het scherm  
  2. Is er sprake van een propedeuse opleiding dan kun je hier tussen de propedeusefase en de bachelor fase schakelen
  3. Hier zie je hoeveel punten er behaald moeten worden in de betreffende opleiding / fase en hoeveel er daadwerkelijk behaald zijn. In bovenstaand voorbeeld gaat het om de propedeuse die 60 punten beslaat waarvan er ook daadwerkelijk 60 zijn behaald.
  4. Indien er ook nog studiepunten buiten de opleiding zijn  behaald, die in dezelfde fase horen bijvoorbeeld de propedeuse fase van een andere opleiding, dan worden die hier getoond.
  5. Hier worden de cursussen getoond die nog niet zijn behaald. Klik op de het pull-down menu om de betreffende cursussen te zien.  
  6. Hier worden de cursussen getoond die nog niet zijn gevolgd. Klik op de het pull-down menu om de betreffende cursussen te zien.
  7. Hier worden de cursussen getoond die wel zijn  behaald. Klik op de het pull-down menu om de betreffende cursussen te zien.
  8. Klik op de knop 'STUDIEVOORTGANGSOVERZICHT" de PDF versie van het overzicht op te roepen.

Aanroepen PDF versie studievoortgangsoverzicht

Nadat je op de knop 'STUDIEVOORTGANGSOVERZICHT' hebt geklikt, verschijnt het bovenstaande scherm. Maak een keuze uit de opties om het overzicht af te drukken, en klik op de knop 'TOON STUDIEVOORTGANGSOVERZICHT'.

Let op: pop-ups moeten worden toegestaan voor de Osiris website. Ook de gebruikte advertentie blocker moet zijn uitgeschakeld voor de Osiris website. Beide zorgen voor een blokkade in het aanroepen van het SVO als PDF.

Previous Article Hoe zie ik de berekening van mijn deelresultaten in een eindresultaat?
Next Article Hoe vraag ik een EDU-badge van mijn cursus aan?