Student

Hoe kan ik de documenten in mijn dossier inzien?

Updated on

OSIRIS is het dossier van de student. Naast resultaten, studievoortgang, cursus- en toetsinschrijvingen, berichten en notities, bevinden zich in het dossier ook documenten. Die documenten kunnen afkomstig zijn van:

  • uploads van de student t.b.v. de aanmelding voor een opleiding
  • documenten die door de student in een notitie zijn geupload
  • documenten die door een medewerker zijn geupload, in een notitie, bij een toetsresultaat, etc.
  • documenten die automatisch zijn gemaakt door OSIRIS en aan de student per mail zijn verstuurd

Al deze documenten zijn zichtbaar in het dossier van de student. Afhankelijk van het type document worden ze na een bepaalde tijd automatisch vernietigd, conform het bewaar- en vernitigngsbeleid van OSIRIS. Hier wordt beschreven hoe het dossier eruit ziet.

Ga naar: > Mijn gegevens > Documenten

Klik rechtsboven in beeld op je pasfoto om bij 'Mijn gegevens' te komen.

Klik binnen 'Mijn gegevens' vervolgens op 'Documenten'.

Alle beschikbare documenten worden getoond gesorteerd o.b.v. de aanmaakdatum. Klik op een document om het te selecteren en de details te bekijken. Als een document is gekoppeld aan een bericht of een notitie, dan wordt dat aangegeven onder de documentnaam.

Om het bestand in te zien klik je op he 'downloadknop'.

Previous Article Hoe kan ik reageren op een notitie van een begeleider?
Next Article Hoe kan ik cursussen aan mijn agenda toevoegen?