Student

Hoe kan ik me voor een (her)tentamen AFmelden?

Updated on

Bij de Radboud Universiteit wordt je automatisch aangemeld voor de eerste gelegenheid van de toetsen/tentamens van een cursus, wanneer je je aanmeldt voor de cursus.

Wanneer je niet mee wil doen aan de toets, bijvoorbeeld omdat het een deeltoets betreft die je vorig jaar al hebt gehaald, dan kun je jezelf uitschrijven/afmelden voor het betreffende tentamen. Want niet deelnemen aan een tentamen kan leiden tot de registratie van een onvoldoende voor niet-deelname.

Let op: het uitschrijven op tentamens is alleen mogelijk als jouw opleiding dat faciliteert, bijvoorbeeld door een periode in te stellen waarbinnen je je mag uitschrijven (voor toetsen is dat in de meeste gevallen tot 5 dagen voor de vastgelegde toetsdatum).

In specifieke gevallen zal onderstaande instructie dus niet leiden tot het afmelden voor een tentamen. Neem in dat geval contact op met jouw STIP of onderwijsadministratie.

Ga naar > Inschrijven

Kies vervolgens voor 'Toon mijn inschrijvingen'

Selecteer het tentamen in het tabblad TOETSEN

Rechts in beeld komt nu detailinformatie van het desbetreffende tentamen te staan

Klik rechtsboven op 'Uitschrijven toets'. Je ontvangt nu een waarschuwing.

Klik op OK. Onder in beeld volgt de bevestiging dat je bent uitgeschreven.

De toets is nu verwijderd uit je lijst met inschrijvingen.

Previous Article Hoe kan ik me voor een (her)tentamen AANmelden?
Next Article Wat is de uiterste aanmeld termijn voor een cursus of een toets?