StudentWerkinstructies en handleidingen (NL)Cirrus Student ToetsafnameWaar kan ik een PDF vinden tijdens een toets?

Waar kan ik een PDF vinden tijdens een toets?

Er zijn verschillende plaatsen waar een pdf toegevoegd kan zijn aan een toets in Cirrus:

Introductiepagina

Indien een pdf aan een introductiepagina is gekoppeld, is deze tijdens de hele toets beschikbaar. Er kunnen 1 of meerdere pdf's gekoppeld zijn. Als er meerdere pdf's gekoppeld zijn, zie je na het klikken op Resources de lijst van beschikbare pdf's.

Ook nadat je de toets gestart bent kun je deze pdf benaderen.

  1. Klik op Introduction. De introductiepagina wordt in een pop-up geopend.
  2. Klik op Resource(s) om de betreffende pdf te openen. Als er Resources staat, zijn er meerdere pdf's gekoppeld. Als je hierop klikt, verschijnt de lijst met verschillende pdf's.

Vraag

Een pdf die gekoppeld is aan een vraag is alleen beschikbaar bij die vraag. Bij de volgende vraag kan een nieuw pdf gekoppeld zijn

Sectie

Een pdf die gekoppeld is aan een sectie is beschikbaar bij alle vragen van die sectie. De knop Resource(s) staat op dezelfde plaats als bij een vraag.