Student

Kan ik een presentatie uit mijn ePortfolio ook inleveren in een cursus opdracht?

Updated on

Door een bug in het systeem mag een ePortfolio presentatie niet groter zijn dan 375 MB, wanneer deze wordt ingeleverd in een assignment. We raden daarom aan om, indien er videobestanden in de in te leveren ePortfolio presentatie staan, deze te verwijderen en in te leveren in de assignment via Kaltura, samen met de eportfolio presentatie.

Ja dat kan. De docent ziet de layout van de presentatie, met links naar de documenten. 

Let wel op:

  • De docent kan geen comments achterlaten op de presentatie, zoals dat kan als de presentatie via het ePortfolio wordt geshared.
  • Als je later in je ePortfolio nog iets edit in de presentatie, dan verandert dit niet in de ingeleverde presentatie.

Let op: je kan géén presentatie inleveren in een cursusopdracht als er een link in staat naar een document (met feedback) uit een eerdere cursusopdracht.

Met andere woorden, een document met feedback uit een cursus kan niet nogmaals gesubmit worden (via een presentatie of als een losstaand item).

Previous Article Kan ik meerdere items tegelijk uploaden naar mijn ePortfolio?
Next Article Als ik een beoordeelde cursusopdracht in een ePortfolio presentatie zet, blijft de feedback dan zichtbaar?